Haberler Haberler
Cephe Temizliği ANA SAYFASINA GERİ DÖN     STARCEPHE ANA SAYFASINA GERİ DÖN
       Swiss Otel’in arkasındaki parkın ismi “Taşlık” parkıdır. Sultan Abdülaziz buraya bir cami yaptırmak istemiş hatta inşaatta kullanılacak kesme taşları buraya getirtmiş. Sultanın ölümü (4 Haziran 1876) üzerine cami yapımından vazgeçilmiş yıllarca camiye ait taşlar burada kalmış. Taşlardan ötürü buraya “Taşlık” denmiş. Şişli Camii yapımında (1945-1949) bu taşlar kullanılmış.

       Günümüzde bu parkta İsmet İnönü’ye ait bir heykel bulunuyor. Heykelin hikayesi biraz uzun… Taksim Gezi Parkının içine dikilmek üzere 1940 yılında Alman heykeltıraş Rudolf Belling’e heykel sipariş edilmiş. Sonra yer değişikliği yapılarak İnönü’nün evinin önündeki Taşlık Parkında karar kılınmış. Heykelin kaidesi ve çevre düzeni Mimar Mehmet Ali Handan tarafından 1943-44 yıllarında yapılmış. Demokrat Parti iktidarı döneminde heykelin parçaları Mecidiyeköy’deki Tekel Likör Fabrikası bahçesinde beklemiş daha sonra İstanbul Belediyesi’nin Edirnekapı’daki atölyelerinde beklemiş. 40 yıllık bekleyişten sonra 1982 yılında şimdiki yerine konulmuş.
Anıt 7,5 m. yüksekliğinde taş bir kaide üzerinde 5 m. yüksekliğinde, bronz at üzerinde İnönü heykeli ve kaidenin önüne yerleştirilmiş 3 m. yüksekliğinde genç bir erkek figüründen meydana geliyor.
Heykelin kaidesinin bir yüzünde Atatürk’ün 2. İnönü zaferini kutlamak için gönderdiği telgraf metni yer alıyor;

       Bütün tarih-i âlemde, sizin İnönü Meydan Muharebesinde deruhte ettiğiniz vazife kadar ağır bir vazife deruhte etmiş kumandanlar enderdir. Milletimizin İstiklâl ve hayatı dâhiyane idareniz altında şerefle vazifelerini ifa eden kumandan ve silah arkadaşlarınızın kalp ve hamiyetine büyük bir emniyetle istinat ediyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makûs talihini de yendiniz. 1Nisan 1921” Diğer yüzde; “Savaşta büyük asker, barışta büyük devlet adamı ve diplomat, İnönü, Sakarya Muharebesinde ve Afyonkarahisar Taarruzunda cephe kumandanı, Büyük Millet Meclisi hükümetinin Hariciye Vekili ve Lozan Murahhas Heyeti’nin reisi, Cumhuriyet Hükümeti’nin on dört yıl Başvekili, hayatını ve dehasını yalnız yurt ve halk hizmetine veren yapıcı ve kurucu Cumhurreisimiz ve Milli Şef’imiz İsmet İnönü’ye ve İstanbul şehrinin sevgi, saygı ve minnet duygularıyla
       "İnönü Heykeli" yüzey temizliği ve Restorasyonu tamamlanmıştır. İstanbul - maçka "Taşlık Parkı" nda bulunan anıt; 7,5 m. yüksekliğinde taş bir kaide üzerinde 5 m. yüksekliğinde, bronz at üzerinde İnönü heykeli ve kaidenin önüne yerleştirilmiş 3 m. yüksekliğinde genç bir erkek figüründen meydana geliyor. Retorasyon çalışmalarını yürüttüğümüz Anıt heykel çalışmamızda "Kontrollü mikro hassas kumlama" yöntemiyle Bronz heykeller temizlenirken, Mermer kaidesi firmamızın özel formule ettiği "AB57 Bazik Kimyasal Temizleyici" ile temizlenmiştir. Kaide üzerindeki kabartma yazıların tekrar boyanması ve Bronz Heykeller için "Bronz Heykel Restorasyonu" yapılmıştır.
HABERLER...
EVİN DEMİRTAŞ Ankara

       Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin üzerindeki kuş pisliklerini temizletmek istediği, ancak temizlikçi firmanın belediyeye “jest” olsun diye altın sarısına boyadığı Ulus meydanındaki tarihi bronz Atatürk Anıtı, tamamlanan çalışmalar ile yaldızlı renginden büyük oranda kurtarıldı. Ancak, orijinal rengini kaybeden anıt, bu defa da kirli kahverengi bir renk aldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşu kutlamaları öncesinde Ulus’taki Atatürk Anıtı’nı temizletmek istemeleri skandalla sonuçlanmıştı.
       50 kişilik ekip temizledi
Büyükşehir Belediyesi’nin rutin temizlik ve bakım işlerini de yapan Serkim Temizlik Firması, heykelin yer yer sararan kısımlarından hareket edip, orijinal rengi olduğunu düşünerek, 82 yaşındaki tarihi anıtı, altın sarısına boyamıştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi’nin gözetiminde oluşturulan 50 kişilik bir ekip, heykeli eski haline getirmek için çalışma başlattı. Ekibin içinde Serkim Temizlik Firması elemanları da yer aldı.  
       BACAK KİREÇ GİBİ OLDU
       Ekibe, dört heykeltıraş da teknik destek verdi. Çalışmalar sonucu heykelin yaldızlı rengi büyük oranda temizlendi, ancak bu kez de heykel, kirli kahverengi bir renk aldı. Yaldızlı renk, halen daha bazı bölümlerde fark edilirken, Atatürk’ün atının arka sol bacağı ise yer yer kireç rengini aldı.
EMSAL KÖTÜ ÖRNEK HİKAYELERİ ...
       Atatürk Anıtı şimdi de kirli kahve oldu.
       Altın rengine boyanan Ulus’taki anıt temizlendi ama rengi tutturulamadı !
BRONZ HEYKEL RESTORASYONU